Informatie over de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Activiteiten van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Diensten van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Artikelen over de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Veiling van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Galerij met afbeeldingen van zegels van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Aanmelden als lid van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Adverteerders in het bulletin en op de website van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Terug naar de openingspagina van de website van de Postzegelvereniging "Noord Holland"

 

webbeheer:

H. Wientjes

pvnh@kpnplanet.nl

 

POSTZEGELVERENIGING "NOORD-HOLLAND"

     Activiteiten

 

2020/2021

 

 

MEDEDELING
 

Een ongebruikelijke start van dit laatste Bulletin van het verenigingsjaar. En wat voor een jaar! Je moet er niet aan denken dat ons nog meer van dit soort toestanden te wachten staat. Dan maar liever “licht aan het eind van de tunnel”, om het Haags jargon te gebruiken.

Dat u de gebruikelijke maandagenda mist, komt omdat het bestuur besloten heeft om in de maanden april en mei geen verenigingsavonden meer te organiseren. De situatie verbetert helemaal nauwelijks en verandert voortdurend en veel van onze leden hebben nog steeds geen vaccinatie kunnen halen. Tel daar bij op alle maatregelen waaraan men zich bij het organiseren van een clubavond dient te houden, het kunnen laten zien van een negatieve test, het kleine aantal leden dat maar toegelaten kan worden en de ongezelligheid van een min of meer gesloten “De  Oever”.

 

Kortom: we zijn er klaar mee en hopen op betere tijden.

 

De RUILBEURSDAG van zondag 12 september hebben voorlopig in roulatie gelaten.

We wachten de situatie komende zomer af en hebben besloten om enkele weken vooraf de standhouders van onze beurs te raadplegen. Tenslotte zijn zij degenen die zo’n  dag tot een succes moeten maken. En de leden natuurlijk!

 

De maand april slaan we dus in feite over en de veiling in dit nummer is dus een mei- veiling. Omdat het de laatste veiling van dit jaar is, gaan we proberen wat extra kavels toe te voegen. maar dit jaar GEEN  opruimveiling en ook geen goed doel.

De kavelvolgorde kan daardoor iets anders zijn dan anders. Let er dus op dat na kavel 140 ook interessante “losse” kavels zijn opgenomen.

Verder kan er natuurlijk volop schriftelijk geboden worden bij de bekende ( e-mail)-adressen. De eerdere schriftelijke veilingen van dit jaar gaven een verkooppercentage van 40-50%. Dat zou beter kunnen, maar juist door de corona-restricties valt het eigenlijk toch nog mee. Alleen het aantal deelnemende bieders valt wel tegen, gemiddeld 10-12.

  

Het bestuur wenst u allen een mooie zomer met alles meevallende berichten!

 

Er wordt ons gevraagd hoe nu de contributie 2021 kan worden voldaan.
Dit kan op het rekeningnummer van de vereniging: NL08INGB0004463331  t.n.v.
postzegelvereniging Noord-Holland te Alkmaar.
Een envelop met naam contant bij Bernadette in de brievenbus mag ook!
Contributie € 16,-; met “Filatelie” €41,-.
Het Bestuur.

 

Ingezonden mededeling

Vandaag bestaat de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels 110 jaar. Dat vieren we met een nieuw stuk op onze website: over Digitale Filatelie: https://ohvz.nl/digitale-filatelie/. Dat stuk willen we graag breed delen en we zouden het op prijs stellen als het ook onder de filatelisten van jullie vereniging kan worden verspreid (en/of op de website vermeld).

Het stuk is 'bijvangst' van het werk van de digitaliseringscommissie van de KNBF die op dit moment druk bezig is om voorstellen voor te bereiden aan de Bond over de digitaliseringsstrategie. Ook om die reden worden suggesties en commentaar op prijs gesteld:
secretaris@ohvz.nl.

Hartelijke groet en veel plezier met het lezen van dit stuk!

Ton Dietz (secretaris OHvZ Haarlem)