Informatie over de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Activiteiten van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Diensten van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Artikelen over de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Veiling van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Galerij met afbeeldingen van zegels van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Aanmelden als lid van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Adverteerders in het bulletin en op de website van de Postzegelvereniging "Noord Holland"
Terug naar de openingspagina van de website van de Postzegelvereniging "Noord Holland"

 

webbeheer:

H. Wientjes

pvnh@kpnplanet.nl

 

 

POSTZEGELVERENIGING "NOORD-HOLLAND"

 

Artikelen

 

 

 

Een Nederlandcollectie  in 26 thema’s.

 

Een niet-alledaags kavel wordt in de grote februari-veiling aangeboden: een geheel gethematiseerde Nederlandverzameling in vijf DAVO- albums, geheel gestempeld. Zo, dat is sneller opgeschreven dan uitgelegd. In het oktober- Bulletin hebt u kunnen lezen dat een lid “van het eerste uur” ons heeft gevraagd zijn postzegelverzameling te verkopen. Dat bijna alles om thema’s draait hebt u toen in een opsomming al kunnen zien.

U moet bijvoorbeeld bij  deze Nederland collectie niet alleen  denken aan postzegels, (de verzameling is compleet op ca. 25 zegels na, waarbij wel de belangrijkste ontbreken, maar dan nog…..), maar ook aan stempels,(ansicht)-kaarten, brieven, briefstukjes. teksten bij bijzondere gelegenheden, e. d. ; kortom Wikipedia op papier of als dat geen gevoelens bij u oproept: de Kleine Winkler Prins.

Werkelijk onvoorstelbaar hoeveel liefde en zaligheid in deze albums is gelegd. Elk deel wordt gestart met een keurige inhoudsopgave. De uitvoering is allemaal eigen fabricaat en de bladzijden zijn genummerd. Overigens wordt de waarde van de verzameling (helaas) uitsluitend bepaald door de aanwezige postzegels. Van al het andere bijgevoegde materiaal is de waarde niet of nauwelijks te bepalen. De huidige eigenaar en wijzelf hopen natuurlijk dat de collectie door een echte liefhebber wordt gekocht.

De 26 thema’s zijn als volgt over de boeken verdeeld ( Goed bewaren; we komen er niet meer op terug!):

Deel I: cijferzegels-- cijfer-opdrukken—wapens en Ned. Leeuw—beeldenaar-series—Huis van Oranje.

Deel II: staatkundige herdenkingen en jubilea—kinderzegels—weldadigheidszegels—bekende Nederlanders—economie.

Deel III: transport—P.T.T. en filatelie.

Deel IV: oorlog en vrede—organisaties en samenwerking—bouwwerken, enz. –religie—onderwijs—cultuur.

Deel V: sport en spel—natuur—eeuwfeesten Ned. gemeenten—diversen—Internationaal Hof van Justitie—bijzondere uitgiften ( telegram- postbewijs- armenwet-, internering-, brandkast- en postpakket-verrekenzegels)—portzegels—roltandingzegels.

 

De meeste  landencollecties, t.w.. Engeland, België, Frankrijk, Zwitserland, Duitse Rijk, USA, Canada, Scandinavië, CEPT en UNO zien er zeer verzorgd uit, vaak met allerhande extra’s. Met name België en UNO zijn fraai thematisch opgezet, maar ook bij de andere landen is Wikipedia nooit ver weg.

In het januarinummer komen we nog met enkele zeer opvallende onderwerpen uit de collectie. We kunnen niet wachten!

 

Een  vooruitblik op de Grote Veiling van 23 februari

 

De veiling is als volgt opgebouwd:

We beginnen om 19.15 uur met ca. 30 munten- kavels.

Leukste kavel is ongetwijfeld een Gouden tientje -munt  uit 1876.

Maar ook de moeite waard: 2 muntenalbums van Juliana 1848- 1980-(compleet) en        2 Beatrixalbums van 1982- 1998. Verder o.a. FDC-muntsets 12 Provincies 1987-1998 in album.

Om 19.30 uur beginnen we met Nederland en Overzeese gebieden ( Ned. Indië, Nw- Guinea/Untea, Curaçao, Antillen, w.o. St.Maarten): losse zegels, series, brieven, FDC’ s en collecties in albums. Dat zijn ongeveer 300 kavels, daarna korte pauze.

 

Er is voor de nummering gebruik gemaakt van de volgende catalogi:

NVPH 2017

Michel  voor vrijwel alle landen

Zonnebloem ( Rep. Suriname, Indonesië)

Yvert ( soms Frankrijk)

OBP, ( soms  België)

Mast 2013 voor Nederlandse Plaatfouten.

 

Enkele opvallende kavels :NL: nr. 1 in paar gestempeld en nr. 2 in strip van drie, (ongestempeld), kroningszegel, keerdrukpaartje,( ongestempeld), LP 12 en 12/13,Brandkast 5, Internering 1 en 2 (ongestempeld). Verder een aantal interessante plaatfouten, zoals bijv. 27 PM2.

Opvallend bij Ned. Indië: nr 1 en nr.2 , Jaarbeurs Bandoeng (ongestempeld), Port 1 en 2, RIAU 1/22, (ongestempeld)

Curaçao: de eerste 10 zegels + nr. 12,( ongestempeld) , 26/28 (postfris), 2x Staatsliedenserie uit 1934, (ongestempeld). Allemaal superkavels!

Wat betreft de Eerste dag enveloppen:  NL losse FDC’s : E3 t/m E 16 en fraaie collectie in 7 albums van E 6 t/ m E 410.

Ned. Antillen E1 t/m E 8 en Suriname E1 t/ m E 6.

Collecties in albums: Diverse collecties met verzamelingen Nederland, in allerlei kwaliteiten en aantallen albums., Ned. Indië, Curaçao, Antillen, Suriname, Aruba.

Al eerder genoemd: de opvallende verzameling Nederland  met thematische opbouw in vijf delen. ( zie december-bulletin, blz. 7)

Bovendien een prachtige collectie plaatfouten in insteekboeken.

Goed om te weten: in alle albums, ook die van het buitenland, zijn alle extra’s, zoals kaarten, brieven FDC’s e.d. niet meegeteld in de berekening van de cataloguswaarde. Alleen de waarde van de  zegels is geteld. In de meeste gevallen kan  de waarde van de collectie dus nog aanzienlijk hoger liggen!

 

In het tweede deel van de veiling allereerst zegels en series van veelal Europese landen, w.o. veel België, gevolgd door landencollecties in mappen, insteekkaarten, albums en insteekboeken. We beginnen dan weer met Nederland.

De volgende landen zijn vertegenwoordigd, vaak in DAVO-albums:

België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland , Oostenrijk, Duitse Rijk+ Bezetting en Berlijn, BRD, Hongarije, Polen, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland, Italië, Israël, Indonesië ,USA en Canada.

Verder een uitgebreide CEPT-collectie in vier luxe albums om zelf te voltooien , inclusief voorlopers- album. Daarnaast nog twee, zeg maar Wikipedia collecties met postzegels van Verenigd Europa en de UNO.

Ook vermeldenswaard  is een zeer verzorgde collectie Olympische Spelen in twee albums en een Philatelia Erotica met toelichting .Dit laatste kavel voor slechts € 10.

Om  misverstanden te voorkomen: die beide thema’s hebben niets met elkaar te maken. We zijn dan ondertussen aangekomen bij een apart hoofdstuk met Themaverzamelingen, al opgesomd in het Bulletin van oktober. Dit keer zeer uitgebreid! Je gelooft niet wat je ziet en vrijwel alles met inhoudsopgave en toelichting. Bij de Postgeschiedenis valt een enorme ringband op met o.a. oude briefkaarten. Tenslotte natuurlijk ook nog dozen, catalogi en ansichtkaarten.

 

De veilingcommissie ziet u graag op 23 februari.